Mijn namenlijst top 10

Ik heb al eens een blog geschreven over tips bij het kiezen van een naam, populaire namen. En hoe wij op de naam Evelyn zijn gekomen. Maar ik kreeg ook de vraag wat er op mijn persoonlijke lijst stond. Wat vind ik mooie namen voor zowel een jongen als een meisje… In deze blog wil ik verder in gaan op mijn top 10 van favoriete namen. Die het niet zijn geworden. Bij het kiezen van een naam letten wij ook op of we de naam al in de familie of vriendenkring hebben. Wanneer je iemand kent krijgt een naam vaak een andere betekenis. Op zich zijn Jeroen en ik het vaak met elkaar eens bij de dagelijkse dingen. “Toevallig” was ook de naam Evelyn geen probleem. Maar verder dan Evelyn zijn wij nooit gekomen. Want wat namen kiezen betreft verschillen wij wel heel erg. Omdat onze namen allebei beginnen met een “J” willen wij niet nog een naam dat met een “J of een E” begint. Ik heb de volgende namen bedacht en de betekenis ook opgezocht op 24baby.nl en erbij gezet.

De nummers 1 blijven geheim.

Meisjesnamen

2. Ive/ Yve
Ive lijkt op mijn nummer 1 in dit lijstje. Het is lekker kort en ik hou wel van de kortere namen. Herkomst en betekenis van Ive;
Ive is een Friese meisjesnaam van Germaanse oorsprong. Waarschijnlijk stamt hij af van namen die met ‘iv’ beginnen, dit betekent ‘taxusboom’ of ‘boog van taxushout’.

3. Carmen
Herkomst en betekenis Carmen
Carmen is een Spaanse naam, die betekent: ‘geboren op de feestdag van Nuestra Señora del Carmen’. Deze feestdag is op 16 mei, Nuestra Señora del Carmen is ‘onze Vrouwe van de Karmel’. Dit is een van de titels van Maria. Het woord Karmel zelf is Hebreeuws voor ‘tuin’.
Een andere verklaring is dat Carmen uit het Latijn stamt. Het Latijnse woord ‘carmen’ betekent ‘lied’.

4. Dorien
Dorien is afgeleid van Dorothea. Dorothea is een meisjesnaam die zijn oorsprong kent in het Grieks. De oorspronkelijke vorm was Theodora, een Griekse naam. De betekenis van beide namen is ‘geschenk van God’.
De naam kwam niet zo heel vroeg naar onze streken. In Duitsland werd hij voor het eerst in de vijftiende eeuw gebruikt, aanvankelijk alleen bij de adel. De Nederlandse adel ging de naam in de zestiende eeuw gebruiken, pas in de zeventiende eeuw werd het gebruik van de naam algemener.

5. Fayen / Vayenna
Fayenne is afgeleid van Vajèn. De naam Vajèn is een fantasienaam die in korte tijd erg populair geworden is. Het is een variant op namen als Viènna en Fiene. De naam is nog redelijk kortgeleden verzonnen en heeft geen specifieke betekenis in het Nederlands.
In andere talen heeft het woord ‘vajèn’ wel een betekenis. Zo betekent het in het Sloveens ‘wennen’. In het Turks is ‘vajèn’ de naam voor het vrouwelijk geslachtsdeel.

6. Britt/ Brit
Britt is afgeleid van Birgitta. Birgitta is een Zweedse meisjesnaam die teruggaat op het Ierse Brigid. Dit komt van het Keltische woord voor ‘de verhevene’. Er was een Keltische godin met de naam Brighid, zij was de dochter van de zonnegod en godin van licht en poëzie. De naam Birgitta of Brigitta is vooral verspreid door de heilige Brigitta, die vereerd werd als patrones van Ierland en de heilige Birgitta van Zweden.

7. Marél/ Maréll
Geen betekenis gevonden. Wat ik hieraan leuk vind is dat de naam Merel wel regelmatig voor komt. Maar de naam Marél weer wat minder.

8. Lize/ Liza
Herkomst en betekenis Liza
Liza is afgeleid van Lisa. Lisa is een meisjesnaam die een verkorte vorm is van de Hebreeuwse naam Elisabeth. De betekenis hiervan is ‘God heeft gezworen, God is mijn eed, God is Degene bij Wie ik zweer’.
Het is ook mogelijk dat Lisa is afgeleid van Elisa. Deze Bijbelse naam komt uit het Hebreeuws en heeft als betekenis ‘God is redding’.
In de Bijbel komt de mannelijke profeet Elisa voor. Tegenwoordig wordt de naam vooral als meisjesnaam gegeven.

9. Esmee
Esmee is vermoedelijk afkomstig van het Latijnse woord ‘aestimatus’. Dat betekent ‘geacht’. De meisjesnaam is afgeleid van Esmé, een Engelse naam van Franse herkomst. De Franse moeder van Esmé Stuart (1542-1583) bracht de naam naar Engeland. Deze Esmé werd later de hertog van Lennox.
Oorspronkelijk was Esmee dus een jongensnaam. Tegenwoordig zijn er in Nederland alleen nog meisjes met de naam Esmee.

10. Edith
Edith komt uit het Angelsaksisch en betekent ‘strijdster voor het erfgoed’. Via vorstenhuizen kwam de naam vanuit Engeland naar de rest van Europa.
In de Talmoed wordt Edith wel genoemd als de vrouw van Lot, die veranderde in een zoutpilaar. In de Bijbel komt haar naam echter niet voor.

Jongens namen

2. Dorian
Deze naam heb ik al jaren in gedachte. Ik vind het een stoere naam die je niet vaak tegen komt. Maar Jeroen is het niet met mij eens. Mochten wij ooit een jongen krijgen (en die kans is erg klein, lees in “weer een meisje” waarom dit is…) Dan wordt het geen Dorian. Herkomst en betekenis van Dorian;
Dorian is een Engelse naam. Waar de naam precies vandaan komt is niet bekend. Mogelijk is de naam afgeleid van de oud-Griekse stam Doriërs, Dorian in het Engels. Een andere verklaring is dat Dorian is afgeleid van de achternaam Doran, wat ‘Afstammeling van Deoradhán’ betekent.
De naam werd voor het eerst gebruikt door Oscar Wilde in zijn novel The portrait of Dorian Grey. Daarna kwam de naam in gebruik.

3. Lenn
Herkomst en betekenis Lenn
Lenn is een jongensnaam die is afgeleid van Leonhard. Dat is een Germaanse naam. De betekenis van het tweede deel van die naam, ‘hard’, is ‘sterk’. Het eerste deel komt vermoedelijk oorspronkelijk van de stam ‘lewa’ of ‘liwi’, dat ‘genadig’ betekent. Later werd het eerste deel van Leonhard gelijkgetrokken met het Latijnse woord ‘leo’, dat ‘leeuw’ betekent. Zo werd de betekenis van Leonhard ‘zo sterk als een leeuw’. Lenn is afgeleid van de eerste lettergreep en betekent dus ‘leeuw’. De naam Leonhard kwam al in de vijfde eeuw voor. In onze gebieden werd hij echter pas in de zestiende eeuw populair. Vrouwelijke vormen kwamen in de tweede helft van de zestiende eeuw op.

4. Ferron
Er is geen betekenis gevonden

5. Lars
Lars is een Scandinavische naam en betekent ‘de gelauwerde’. De naam is een Scandinavische afgeleide van de Latijnse familienaam Laurentius. Dit betekent ‘afkomstig uit Laurentum’. Dit was een stad in Latium, een regio in het midden van Italië. Ook brengt men de naam wel in verband met ‘laurier’. Dan zou het ‘de gelauwerde’ betekenen. In de klassieke oudheid werd er een krans van laurier uitgereikt aan overwinnaars van sportwedstrijden. Op deze manier werd hun succes bekroond en gevierd. Deze gewoonte noemt men ‘lauweren’. ‘De gelauwerde’ betekent dus ‘de bekroonde, de gevierde’. De naam verspreidde zich door de verering van de heilige Laurentius, die in de derde eeuw leefde en de marteldood stierf.

6. Brent
Brent is afgeleid van Brenda. Brenda is een meisjesnaam, die van oorsprong een Shetlandse naam is met de betekenis ‘(vlammend) zwaard’. De mannelijke variant is Brand. In Ierland werd de naam ook wel opgevat als een vrouwelijke vorm van Brendan, een naam die mogelijk ‘hij die bij de vuurtoren woont’ betekent. Deze informatie komt uit het Groot voornamenboek 2018 met alle informatie over duizenden namen.

7. Arwen
Arwen is de naam van een halfelf uit In de ban van de ring (The Lord of The Rings) van J.R.R. Tolkien. Een heuvelgebied op Titan, de grootste maan van Saturnus, is naar Arwen vernoemd.

8. Thijmen
Thijmen is afgeleid van Tideman. Dat is een Germaanse naam, die net als de meeste andere Germaanse namen uit twee naamstammen bestaat. ‘Tide’ komt uit ‘thied’ of ‘diet’, dat ‘volk’ betekent. ‘Man’ betekent ‘mens, man’. De naam heeft dus als totale betekenis ‘man van het volk’. Overigens werd het achtervoegsel ‘man’ al in de vroege Middeleeuwen gebruikt om een vleivorm van de naam te maken, een bekend voorbeeld is Janneman. Er wordt ook wel gedacht dat Thijmen een variant kan zijn van Timotheus. Dat is een Griekse naam die uit twee naamstammen is opgebouwd. Het eerste deel, ‘timé’, betekent ‘eer’. De betekenis van het tweede deel, ‘theos’, is ‘God’. In zijn geheel betekent de naam dus ‘eer aan God’ of ‘vereerder van God’. De naam Timotheüs is bekend uit de Bijbel, hij was een van Paulus’ naaste medewerkers. Ook zijn er in de Bijbel twee brieven van Paulus aan Timotheüs opgenomen.

9. Rens
Rens is afgeleid van Rein. Rein is een jongensnaam die een eenstammige verkorting is van Germaanse namen die met ‘rein’ of ‘regin’ beginnen. Deze naamstam betekent ‘raad’ of ‘raadgever’. De vrouwelijke vorm Regina kan ook verband houden met het Latijnse woord ‘regina’ dat ‘koningin’ betekent. Dit is vermoedelijk ontstaan als verwijzing naar Maria als ‘koningin des hemels’.

10.Fabian
Fabian is afgeleid van Fabianus. Fabianus is een unisexnaam die mogelijk ‘afkomstig uit de stad Fabiae’ betekent. Ook is er een verband mogelijk met het woord ‘faba’, dat ‘boon’ betekent. In dat geval betekent de naam ‘bonenverbouwer’. Fabius was een Romeinse familienaam.

Laat even weten of er een naam bij staat die je ook leuk vind. Of welke naam op jouw nummer 1 staat!

Andere blogs

Lees in “vragen en antwoord” hoe ik zelf had geheten als ik een jongen was geweest.

Geef een reactie